Disclaimer


Deze database is opgebouwd in het kader van de analyse prestatieafspraken 2014 en de analyse prestatieafspraken 2015 en 2016. De bijbehorende onderzoeksrapporten zijn openbaar beschikbaar (Downloaden: 2014 / 2015 / 2016). Op de gevonden documenten met prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties is een tekstanalyse toegepast, waarmee voor elke unieke combinatie van corporatie en gemeente zo zorgvuldig mogelijk is gescoord op verschillende variabelen. In de kaart worden steeds de gegevens van de meest recente prestatieafspraak weergegeven. Aan de gehanteerde classificatie kunnen geen rechten worden ontleend en er kan niet over gecorrespondeerd worden.