Toelichting bij de kaart


Op deze kaart zijn de prestatieafspraken weergegeven zoals die bestaan tussen één gemeente en de in die gemeente werkzame corporatie(s). Ook regionale prestatieafspraken zijn op deze manier weergegeven. Op deze manier zijn ruim 1.650 combinaties van gemeente en daar werkzame corporaties zichtbaar.